Welkom bij Jan Jacob Jordaan Dichter 2021 Praterij: Docent; Lekenpreken Zangerij: Tolkien; Reve Spreukerij: Tegeltekstjes Schrijverij: Hartenkreten Hartenkreten: Op YouTube Hartenkreten: Op doek Kunst: Theater Produkties Levensverhalen: 1960 - heden Contact

Zangerij: Tolkien; Reve


ZANGPROJECT SHAYA VAN DEN BERG

BAS-BARITON SOLO! / DIRIGENT

BESTE MUZIEK- EN IN HET BIJZONDER TOLKIENLIEFHEBBERS

EN DAN TOLKIEN MUSIC IN 2020

CARMINA REVEANAZANGPROJECT SHAYA VAN DEN BERG

Een eigenzinnig festival aan de IJsseloevers

Vandaag eerste van 4 optredens, 2 vandaag, 2 morgen van zangproject Shaya van den Berg. Binnen het Oeverloos Festival samen met het festival Brucca in Duitsland. Plaats van optreden de garage naast het Centraal Station.


Duitse en Nederlandse amateurzangers vormen samen een koor en zingen verrassende juweeltjes. Dirigente en zangeres Shaya van den Berg met Juul Beerda (accordeon) en Fleur Dikken bas, cello en zingende zaag). Jonge dansers van de Arnhemse Dansopleiding onder leiding van choreografe Femke Luyckx op de muziek van het koor. Volgens weekend dus 4 optredens in Kalbe Duitsland op het Brucca Festival.Oeverloos, Zutphen, 18 september 2021.BAS-BARITON SOLO!

DIRIGENT


BESTE MUZIEK- EN IN HET BIJZONDER TOLKIENLIEFHEBBERS

Voor de Tolkienliefhebbers verwijs ik naar een zeer bijzondere productie uit het jaar 1995, de wereldpremiere van "The road goes ever on".


EN DAN TOLKIEN MUSIC IN 2020

2020 TOLKIEN IN AMSTERDAM een uitgedost Tolkien-festijn met Tolkien tentoonstelling in de Oranjekerk, Amsterdam, inloop vanaf 17 uur,

concert 20.15 uur, m.m.v.

 • Galakoor o.l.v. Yt Nicolai (onder voorbehoud)
 • Bariton Jan Jacob Krediet van den Bos
 • Mezzo-sopraan Yt Nicolai (onder voorbehoud)
 • Pianist Gerrie Meijers (onder voorbehoud)


In samenwerking met:

 • Rene van Rossenberg,
 • Tolkienwinkel,
 • Leiden en het
 • Tolkien Genootschap Unquendor en vele anderen!


Toegangsprijs incl. tentoonstelling en nazit: € 25,00.

€ 20,00 voor jongeren onder de 21 jaar en 65+.


Een reprise van het concert uit 1995, wereldpremiere van "The Road goes ever on", CD uitgave en een nummer is op Youtube te beluisteren!

Het voorprogramma is samengesteld met de dochter van Tolkien en zij is eregaste (onder voorbehoud).


CARMINA REVEANA”

Het was in augustus 1989 toen mijn collega, de sopraan Margje van de Wal mij met haar 25-jarig jubileumconcert in het voormalige stadsmonument “de Scheepsbrug” in Rotterdam verraste met liederen op gedichten van wijlen Gerard Reve, getoonzet door wijlen Peter Snoei. Ik was betoverd door de teksten en raakte mijn levenspartner diverse keren aan met een gezicht van: “dit is was ik zocht, dit is wat ik beleef, dit is wat ik nog geloof”.

Ik leerde de teksten, de liederen uit mijn hoofd en na een half jaar durfde ik te bellen met Peter Snoei, zijn vrouw hoorde mij aan en vroeg me nog diezelfde middag te komen, bij hem, hun thuis zong ik ze voor het eerst en zou dat nog vele malen herhalen.


De componist Snoei ontwikkelde een speciale interesse voor geestelijke liederen en begon aan het op muziek zetten van Gerard Reves gedichten uit Nader Tot U, waaruit zijn succesvolle liederen-cyclus Carmina Reviana voortkwam, onder andere uitgevoerd tijdens Poetry International en de Nacht van Reve-herdenking op 7 mei 2006 in de Rode Hoed in Amsterdam.

Hieronder ziet u de 10 gedichten uit: “Nader tot u”, “Geestelijke Liederen”. Verzamelde Gedichten van de Bezige Bij uit 2001:


DAGSLUITING

Eigenlijk geloof ik niets,

en twijfel ik aan alles, zelfs aan U.

Maar soms, wanneer ik denk dat Gij waarachtig leeft,

dan denk ik, dat Gij Liefde zijt, en eenzaam,

en dat, in dezelfde wanhoop, Gij mij zoekt

zoals ik U.


OOST, WEST

Ik ben wel thuis, maar houd de deur op slot.

Zodoende denken ze, als ze aan de deur komen,

dat ik niet thuis ben.

Maar ik ben er wel.

Het is waarlijk juist en passend

Dat ze denken dat ik niet thuis ben,

Want ik wil alleen zijn, met U,

En tegen U praten en schreeuwen, al geeft U geen antwoord.


ALTIJD WAT

Omdat ik niet meer slapen kan, klim ik uit bed.

Het is half vier. De dag verheft zich, en ik zie

Uw gruwelijke Majesteit.

Wanneer ik dood ben, hoed dan teigertje.


HERKENNING

Nu weet ik, wie gij zijt,

de Jongen die ik eenzaam zag te Woudsend en daarna,

nog op dezelfde dag, in een kafee te Heeg.

Ik hoor mijn Moeders stem.

O Dood, die Waarheid zijt: nader tot U.


BEKENTENIS

Voordat ik in de nacht ga die voor eeuwig lichtloos gloeit,

wil ik nog eenmaal spreken en dit zeggen:

Dat ik nooit anders heb gezocht

Dan U, dan U, dan U alleen.


GRAF TE BLAUWHUIS

VOOR BUURVROUW H. TE G.

Hij rende weg, maar ontkwam niet,

en werd getroffen, en stierf, achttien jaar oud.

Een strijdbaar opschrift roept van alles,

maar uit een bruin geëmailleerd portret

kijkt een bedrukt en stil gezicht.

Een kind nog. Dag lieve jongen.


Gij, die koning zijt, dit en dat, wat niet al,

ja ja, kom er eens om,


Gij weet waarom het is, ik niet.

Dat Koninkrijk van U, weet U wel, wordt dat nog wat?


HET IS MAAR NET ZOALS JE HET BEKIJKT

Uw woord dat niet voorbij gaat, zegt

dat ik slechts gras ben, en dat is ook zo.

Na lang getob weer stevig aan de kruik.

Maar klachten heb ik niet, want alles moet

voltooiing zijn van U, Oneindige, voor wie ik zing en dans

Zo lang het U belieft en blijft behagen.


EIND GOED, AL GOED

Mijn as wordt begraven op het kerkhof te Greonterp.

De mensen die komen kijken, krijgen met onbekrompen maat te drinken,

de kinderen ook, dat staat geschreven.

Er komt een houten kruis, waarop te lezen valt:

GOD IS DE LIEFDE, verder niks.

Dan komt de harmonie, en speelt een lied,

langzaam en vroom, met veel koper.

Als er wel wolken maar geen wind is wordt de Hemel een sluier van stilte,

en daalt iets neer dat veel lijkt op geluk.


DRINKLIED AANGAANDE HET LEVEN OP AARDE

Alles is op, zelfs drank waar ik niet eens van houd.

Maar alles heeft zijn voor en tegen.

Zodoende zit ik wel vol moed:

Al hebt Gij mij verworpen en verstoken van Uw Licht,

ik ga gewoon door, of er niks aan de hand is.


IN UW HANDEN

Niemand die zeggen kan, wanneer en hoe.

Misschien wel met geheven glas,

terwijl hij proestend poogt iets uit te leggen dat wordt weggespoeld

op bulderende branding van gelach.

Dan piept opeens zijn stem, als uit het stof,

en klauwt zijn lege hand naar ’t arme hart

waar nu het mes in staat van God.

Een flits, van droevig speelgoed, droeve sneeuw

En droef lantarenlicht. Meer niet.

Ziezo, het is volbracht.

‘Zoals hij heeft geleefd, zo is hij ook gestorven.’DE CARMINA REVEANA UITVOEREN

Diverse malen mocht ik met Peter Snoei de Carmina Reveana uitvoeren, wat voor mij iedere maal een muzikale en tekst-sensatie betekende, voor het Netwerk Uitvaartvernieuwers in het Funerair Cafe in Gennep (Limburg).

En ook op:

Aanwezig bij:

5 mei 1996

2 oktober 1996

12 september 1997


7 november 1999

 • Uitvaartbeurs, Jaarbeurs Utrecht
 • “Oogstconcert”, Lutherse kerk, Gorinchem
 • Opening Vakbeurs Uitvaart Doodgewoon, Handelsbeurs, Antwerpen
 • “Jan wordt 50” verjaardagsconcert Laurenskerk, Rotterdam. Samen met Margje van de Wal afwisselend als vrouw en man de liederen gezongen!

De film en geluidsopnames volgen nog omdat ik velen ermee bekend wil maken, daar het voor mij de sublimatie van prachtige getoonzette gedichten betreft, waarvan de inhoud op een doordringende wijze de mogelijkheden maar ook de beperkingen van het leven, de mens aangeven; ik moet hier nog toestemming voor vragen daar het door de weduweman van wijlen Gerard Reve alleen toegestaan is “in besloten kring”.