Welkom bij Jan Jacob Jordaan Dichter 2021 Praterij: Docent; Lekenpreken Zangerij: Tolkien; Reve Spreukerij: Tegeltekstjes Schrijverij: Hartenkreten Hartenkreten: Op YouTube Hartenkreten: Op doek Kunst: Theater Produkties Levensverhalen: 1960 - heden Contact

Schrijverij: Hartenkreten
SCHRIJVERIJ, ZIJN VOOR MIJ KRETEN, GEDACHTEN EN WOORDEN,

DIRECT VANUIT MIJN HART, ZIEL EN ZALIGHEID

Ik kan het niet anders omschrijven. Ik sta bijvoorbeeld af te wassen en in mijn gedachten krijg ik iets of wat binnen.

Ik ga dan achter de computer zitten en schrijf het op en van me af.


Onder eigen naam Jan Jacob Krediet, schrijf ik over filosofische, maatschappelijke, medische, sociale, politieke en aanverwante zaken, kan ook over muziek gaan, doorgaans klassiek maar ook populair. Kan ook gaan over een nieuw woord of begrip, wat ik eerder niet begreep, maar nu wel!

In 2009 ben ik begonnen omdat mijn wereld was ingestort door de ernstige epilepsie welke mijn dochtertje Giulia, geboren 13 november 2006 ten deel viel en wat dit allemaal voor maatschappelijke consequenties had. Anti-depresiva wilde ik beslist niet slikken, wat me wel aanbevolen werd door zowel familie, vrienden als artsen, aantoonbaar bewijs!


Onder pseudoniem die van Jean Fermate, fermate betekent rustpunt en Jean heb ik altijd een prachtige naam gevonden schrijf ik over het “Hoe dood en dan daarnamaals”. Dit is ingegeven door het gegeven, dat ik niet geboren had willen worden, dat het grootste gedeelte van het leven waarvoor het bedoeld is, aan mij is voorbij gegaan met name door het Gereformeerde, dus het verkeerde geloof. Op de dag van mijn geboorte werd de overlijdingsverzekering afgesloten en binnen 3 dagen snel gedoopt om ontvankelijk te zijn voor de hemel. Ik heb er wat van gemaakt en dat doe ik ook nog dagelijks, maar het is heerlijk en eerlijk om je gedachten de vrije loop te laten onder het motto: “In een vrij land, moeten tongen kunnen spreken”, dat is zeker ook in Nederland niet het geval, maar als ik voor een grote menigte spreek, trek ik een kogelvrij vest aan! "Want wie bang is om te leven, moet vandaag nog sterven", uitspraak van wijlen Robert Long!

Het laatste werk van
Jan Jacob Krediet
onder de pseudoniem van
Jean Fermate op gedichten.nl
is hier te vinden

Het laatste laatste werk van
Jan Jacob Krediet als de denker
Jan Jacob Krediet op gedichten.nl


is hier te vinden

En onder de pseudoniem van
Jean Fermate op nederlands.nl
is hier te vinden

En als de denker Jan Jacob Krediet

op nederlands.nl

is hier te vinden

Hoff, Jos, tekst op afscheidskwaart.jpg