Jan Jacob KredietWelkom Verleden Tolkien Music Bombarde Rotterdam Hartenkreten Links Contact

Heden


TILLIFT GEBRUIK(T), DE EERSTE KEER!!

ALEX KOEK OVERLEDEN!

TILLIFT GEBRUIK(T), DE EERSTE KEER!!

Er hangt een engel in de lucht

een engel in Amsterdam

neen ze vliegt niet

kan ook niet op wolken zitten


Ze hangt

en ze is mijn dochter, 11 jaar

nu 25 kilo zwaar, naakt aan de haakWij gaan schommelen, wij gaan schommelen

in dat hele grote stoere zware ding

en als je hangt en als je zweeft

ben jij mijn engel die zo stralend leeft!


Maar wat heb ik Goden vervloekt van de week

toen ik na trainingen, de eerste keer alleen

met haar ging schommelen, de tillift ging gebruiken


Is tie begodverdomd!!!


Ik ga hem, haar, het, zeker aan de tand voelen

als mijn aardse tijd erop zit

die God, die Goden, die heerschappij

waarom, waarom, waarom


Ik ga God 'Godvormeme' zeer stevig aan de tand voelen

want ik laat mij niet kleineren of verdoemen

ik wil mij blijven vormen om goede hoop te houden

dat het allemaal een zin had, een bedoeling, een teken was!


Dat wijlen mijn moeder overleden in 2009, 96 jaar oud getild moest worden op de gesloten afdeling van een verpleeghuis kon ik duiden, kon ik begrijpen...


maar niet mijn kind, neen niet mijn kind...


'Godvormeme', 'godvormeme'!


---------------------------------


Toelichting: In het kader van haar privicy wordt geen foto’s geplaatst van Giulia in de 'schommel'!

Maar de afbeelding is wel haar tillift!


Giulia heeft een zeer ernstige vorm van epilepsie,

waardoor vele zaken als lopen en praten

(nog) niet zijn ontwikkeld!


Zie voor foto's: www.facebook.nl Jan Jacob Krediet

ALEX KOEK OVERLEDEN!

Alex Koek vierde het leven

maar met moeite vier ik

nu bij zijn dood zijn leven

zijn mooiste momenten mee


Ik doe wel mee maar achter elke lach

ligt een traan op uitbarsten

zoals je kan snikken van de lach

barst ik uit in een hevige huilbui

waarvan de salvo’s klinken als gelach


En als de bittere tranen op zijn

geen vocht mijn ogen meer verlaat

verlaat ik mij persoonlijk op de

mooiste helende teksten mij gegeven

in mijn tot nu toe geleefde leven


Die tekst wil ik met troostende warmte

doorgeven aan jullie, zijn nabestaanden:

Charissa, Floris, Jelta, Lou, Tristian, Esther

en al zijn vrienden, kennissen en klanten


De samengestelde tekst heb ik zo lief mogelijk

uitgesproken om Alex Koek uit maar vooral in te luiden:


“Geboorte is niet het begin

dood niet het einde

de dood is een slapen

gerust

een wachten op ons”


Tot dan Alex!


---------------------------------


Toelichting: " " is een samengestelde tekst uit Via Dolorosa van componist Bernard van Beurden en uit het "Requiem for Humanity" van componiste Helen Ostafew, beide werken uitgevoerd door zie galakoor.nl, werken welke mij diep hebben geraakt en kwamen bovendrijven bij het verlijden van Alex, een goede kennis van me, die me in de krochten van zijn leven liet kijken en andersom, zijn kinderen vroegen de mooie momenten met hem te vieren bij zijn uitvaart, wat bovenstaande smartekreet opleverde, 'oplevende'!


Alex Koek was 40 jaar kapper in Leiden, ik mocht hem helpen zijn zaak te verkopen als oud-bedrijfsadviseur van de Kamer van Koophandel uit Rotterdam.