Jan Jacob KredietWelkom Verleden Tolkien Music Bombarde Rotterdam Hartenkreten Links Contact

Hartekreten
HARTENKRETEN, ZIJN VOOR MIJ KRETEN, GEDACHTES, WOORDEN,

DIRECT VANUIT MIJN HART EN ZIEL EN ZALIGHEID

Ik kan het niet anders omschrijven. Ik sta bijvoorbeeld af te wassen en in mijn gedachten krijg ik iets of wat binnen. Ik ga dan achter de computer zitten en schrijf het op en van me af. Ze staan op www.gedichten.nl en www.nederlands.nl.


Onder eigen naam Jan Jacob Krediet, schrijf ik over filosofische, maatschappelijke, medische, sociale, politieke en aanverwante zaken, kan ook over muziek gaan, doorgaans klassiek maar ook populair. Kan ook gaan over een nieuw woord of begrip, wat ik eerder niet begreep, maar nu wel! In 2009 ben ik begonnen omdat mijn wereld was ingestort door de ernstige epilepsie welke mijn dochtertje Giulia  ten deel viel en wat dit allemaal voor maatschappelijke consequenties had. Anti-depresiva wilde ik beslist niet slikken, wat me wel aanbevolen werd door zowel familie, vrienden als artsen, aantoonbaar bewijs!


Onder pseudoniem die van Jean Fermate, fermate betekent rustpunt en Jean heb ik altijd een prachtige naam gevonden schrijf ik over het  “Hoe dood en dan daarnamaals”. Dit is ingegeven door het gegeven, dat ik niet geboren had willen worden, dat het grootste gedeelte van het leven waarvoor het bedoeld is, aan mij is voorbij gegaan met name door het Gereformeerde, dus het verkeerde geloof. Op de dag van mijn geboorte werd de overlijdings-verzekering afgesloten en binnen 3 dagen snel gedoopt om ontvankelijk te zijn voor  de hemel. Ik heb er wat van gemaakt en dat doe ik ook nog dagelijks, maar het is heerlijk en eerlijk om je gedachten de vrije loop te laten onder het motto: “In een vrij land, moeten tongen kunnen spreken”, dat is zeker ook in Nederland niet het geval, maar als ik voor een grote menigte spreek, trek ik een kogelvrij vest aan! "Want wie bang is om te leven, moet vandaag nog sterven", uitspraak van wijlen Robert Long!


was getekend, Jan Jacob Krediet, levenspartner van mijn grootste geliefde en biologische zorgvader van  dochter Giulia Eleonora Liefje, geboren 13-11-2006!

Onderstaande is het laatste werk
van Jan Jacob Krediet onder de
pseudoniem van Jean Fermate.

PIJN...ZIJN...FIJN!

Pijn is

de verlatingsvorm

van zijn

van er niet meer willen zijn

vooral geen pijnstillers

of levensverlengende handelingen

gedoe, gebed of geprevel


Het is geweest

het is mooi geweest

het is goed geweest

en ook heel veel niet goed

slecht, onwaardig,

onaardig gediscrimineerd, gediscomineerd, geisoleerd


En dat laatste sterkt me

in het gaan, in het vertrekken

want je wordt alleen geboren,
je sterft ook alleen

helemaal alleen,
echt helemaal alleen,
alleen hoeveel biddende bindende handen je ook vasthouden
jij laat ze los, jij alleen, alleen jij

om (einde)(lijk) fijn te zijn!

Onderstaande is het laatste werk
van Jan Jacob Krediet als de denker
Jan Jacob Krediet zelf.

TILLIFT GEBRUIK(T),
DE EERSTE KEER!!

Er hangt een engel in de lucht

een engel in Amsterdam

neen ze vliegt niet

kan ook niet op wolken zitten


Ze hangt en ze is mijn dochter,
11 jaar nu 25 kilo zwaar,
naakt aan de haak


Wij gaan schommelen,
wij gaan schommelen

in dat hele grote stoere zware ding

en als je hangt en als je zweeft

ben jij mijn engel
die zo stralend leeft!


Maar wat heb ik Goden vervloekt van de week toen ik na trainingen,
de eerste keer alleen

met haar ging schommelen,
de tillift ging gebruiken


Is tie begodverdomd!!!


Ik ga hem, haar, het,
zeker aan de tand voelen

als mijn aardse tijd erop zit

die God, die Goden, die heerschappij

waarom, waarom, waarom


Ik ga God 'Godvormeme' zeer stevig aan de tand voelen

want ik laat mij niet kleineren
of verdoemen

ik wil mij blijven vormen
om goede hoop te houden

dat het allemaal een zin had,
een bedoeling, een teken was!


Dat wijlen mijn moeder overleden in 2009, 96 jaar oud getild moest worden op de gesloten afdeling van een verpleeghuis kon ik duiden,
kon ik begrijpen...


maar niet mijn kind,
neen niet mijn kind...


'Godvormeme', 'godvormeme'!