Welkom Verleden Tolkien Music Bombardement Rotterdam Hartenkreten Contact

2011

MAN BIJT HOND

Man bijt hond, met mij als dichter/verteller voordragend een werk uit

de bundel 'Nader tot U' van wijlen de volksschrijver Gerard Reve:

"Eind goed, al goed".


In volgorde van deze film: de uitzending zelf, persoonlijke toelichting vanuit mijn woonkamer, 'the making of '' en foto's van de repetitie, een staaltje mooie vastlegging van wijlen Joop Schilperoord, waarvoor nog steeds dank!