Welkom Verleden Tolkien Music Bombardement Rotterdam Hartenkreten Contact

2008

AFSLUITING VAN WERKEN IN VASTE  LOONDIENST

Op 1 april 2008 was het  moment dat ik noodgedwongen afscheid nam van mijn laatste baan in loondienst. Die bij de Kamer van Koophandel Rotterdam.
Omdat ik min of meer gedwongen werd door de ziekte van mijn dochtertje Giulia met het accent op haar verzorging, was het afscheid verzet naar een moment, dat iedereen kon.


Gelukkig prijs ik mij, dat na een jaar, nog 130 mensen afscheid van mij kwamen nemen. Wat ik niet realiseerde hoe definitief dit was, maar de video welke gemaakt is door wijlen Joop Schilperoord, is ook een historisch plaatje van helaas veel mensen, die het tijdelijke voor het eeuwige hebben verruild.